ماهنامه پیام آبادگران شماره های ۳۷۵ و ۳۷۶، ارگان رسمی سندیکای شرکت های ساختمانی ایران می باشد. شماره ۳۷۶ ویژه بهمن و اسفند ۱۳۹۷ منتشر گردید.

ماهنامه پیام آبادگران ارگان رسمی سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

سال ۳۴  | بهمن و اسفند ۱۳۹۷ | شماره ۳۷۵ و ۳۷۶   | دور جدید ۱۴۵ و ۱۴۶   |  دریافت فایل

فهرست:

 • سرمقاله: و این خانه همچنان خانه امید ماست
 • پاسخ هیات مدیره سندیکا به پرسش ها و ابهام ها در کنفرانس خبری
 • نکوداشت هفتادمین سال تاسیس سندیکا
 • همه از دوران سخت و نفسگیر عبور خواهند کرد
 • وقت حمایت قوی تر از سندیکا است
 • به ساختارهای نوین مشارکت بیاندیشیم
 • سرافراز در انجام وظیفه حرفه ای و مسئولیت ملی
 • فراز و فرودهای یک سندیکای قدیمی
 • رونق صنعت احداث موجب رونق صنایع
 • سندیکا در نظام فنی و اجرایی جایگاه شایسته ای دارد
 • هدفی جز آبادانی نداریم
 • ایرانیان پیش قراولان صنعت احداث
 • تا حصول نتیجه دلسرد نشویم
 • خدمات سندیکا به کشور شایسته تقدیر است
 • از سازندگان کشور به طور شایسته تقدیر نمی شود
 • نقش سندیکا حساس تر خواهد شد
 • هفتاد سال کار عاشقانه برای کشور
 • بزرگترین رسالت سندیکا آموزش است
 • قانون گرایی و احترام به جایگاه بخش خصوصی
 • زنگ خطر برای پیمانکاران بخش خصوصی
 • جای خالی بخش خصوصی در قوانین بالادستی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *