ماهنامه پیام آبادگران شماره ۳۹۴، ارگان رسمی سندیکای شرکت های ساختمانی ایران می باشد. شماره ۳۹۴ ویژه فروردین ۱۴۰۰ منتشر گردید.

ماهنامه پیام آبادگران ارگان رسمی سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

سال ۳۹  |   فروردین ۱۴۰۰   |   شماره ۳۹۴    |   دوره جدید ۱۶۴   |  دریافت فایل

فهرست:

  • آخرین بودجه قرن لایجه بودجه ۱۴۰۰ (سرمقاله)
  • نقش سندیکاها در نظام حکمرانی کشور (مصاحبه جهاد دانشگاهی با دبیر سندیکا)
  • حضور در بازار آذربایجان نیاز به بستر سازی و برنامه دارد (شرایط ورود به بازار صنعت احداث در جمهوری آذربایجان بررسی شد)
  • اعتبار احکام سالیانه بودجه و نگاهی به مفاد مرتبط قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (مقاله)
  • مکاتبات سندیکا
  • مدل سازی آماری عملکرد روسازی آسفالتی (مقاله)
  • یک قرن درآمد نفت و طرح های زیرساختی ایران (مقاله)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *